Groep 3

Groep 3 bestaat dit schooljaar uit 29 leerlingen. Juf Melissa staat 5 dagen per week voor de groep. In groep 3 wordt er veel tijd besteed aan lezen en rekenen. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende methodes: Lijn 3 (taal), Klinkers (schrijven) en Wereld in Getallen (reken).

Technisch lezen

Spelling

Mondelinge communicatie,

Begrijpend luisteren

Leesbevordering

Wereldoriëntatie

Schrijven

Woordenschat

Lijn 3 bestaat uit 12 thema’s die aansluiten bij de beleefwereld van de leerlingen. Deze methode omvat technisch lezen, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat, spelling en wereldoriëntatie.

 

Wereld in Getallen bestaat uit 9 blokken. In deze blokken leren de leerlingen verschillende rekenvaardigheden, van getalbegrip tot ruimtelijk  inzicht.

 

Klinkers is de schrijfmethode. Deze methode sluit aan op Lijn 3. De letters die er tijdens de taallessen worden behandeld, leren de leerlingen ook gelijk schrijven.

 

Naast taal, rekenen, spelling, woordenschat, schrijven en wereldoriëntatie, krijgen de leerlingen ook gymnastiek, godsdienstles en sociale vaardigheidslessen (Kanjertraining). Ook wordt er veel geknutseld om de creativiteit van de leerlingen te stimuleren.

 

Ons motto  dit schooljaar is ‘Proberen is leren!’ 

               

Groeten van groep 3!

Leerkracht groep 3:

Juf Hanane

Groep 3

Juf Seda

Groep 3