Pesten

Informatie voor ouders

Wat kunnen signalen zijn van pesten?
• Niet meer naar school willen of spijbelen
• Niets meer over school vertellen
• Nooit meer anderen mee naar huis nemen of niet meer bij anderen gevraagd worden
• Vaak dingen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen
• Vaak hoofdpijn of buikpijn hebben
• Blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen
• Niet willen gaan slapen; vaker wakker worden of nachtmerries hebben; bedplassen
• De verjaardag niet willen vieren
• Bepaalde kleren niet meer aan willen
Wat kunnen ouders van gepeste kinderen zelf doen?
• Neem uw kind serieus en zeg dat u met anderen gaat proberen het pesten te stoppen.
• Bespreek het pesten op school met de mentor.
• Praat erover met uw kind of vraag uw kind op te schrijven wat het heeft meegemaakt.
• Probeer uw kind uit te leggen waarom kinderen pesten (gebruik eventueel een boek of DVD).
• Vertel dat volwassenen vaak niets doen, omdat ze niet zien dat er gepest wordt of omdat ze niet weten
hoe ze het probleem moeten oplossen.
• Waarschuw uw kind dat het pesten niet meteen ophoudt als er beter op wordt gelet. Pesten is soms een
gewoonte geworden, die moeilijk af te leren is.
• Houdt het onderwerp bespreekbaar, vraag regelmatig hoe het gaat. Probeer een negatieve insteek te vermijden, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is
bijvoorbeeld: “wat is er nu weer gebeurd?”
• Help uw kind zijn of haar zelfrespect terug te krijgen
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een (team) sport
• Houdt regelmatig contact met de mentor
• Als uw kind echt lijdt onder het pesten en dat ten koste gaat van het zelfvertrouwen, roep dan hulp van
een deskundige in. Dit kan individueel of mogelijk in een sociale vaardigheidstraining.
• De ouders van leerlingen die gepest worden hebben er soms moeite mee dat hun kind aan zichzelf zou
moeten werken. Hun kind wordt gepest en dat moet gewoon stoppen. Dat klopt, het pesten moet stoppen. Echter, een gepest kind wil zich niet alleen veilig voelen op school; het wil ook geaccepteerd worden. Het verlangt ernaar om zich prettig en zelfverzekerder te voelen. Daar kan begeleiding of een training bij helpen.

Pesten melden

"*" geeft vereiste velden aan

Naam leerling*