MR

Leden MR:

De heer Omar
Abbouti

Voorzitter
Oudergeleding

De heer Mourad
el Uamari

Vice-voorzitter
Oudergeleding

De heer Emre
Bayrak

Penningmeester
Personeelsgeleding

De heer Mohamed
Kaaouass

Lid
Personeelsgeleding

Contact