Groep 4

Welkom in groep 4 

 

In groep 4 zitten 26 leerlingen met als leerkracht Juf Ouafa en juf Seda. Samen proberen we zoveel mogelijk uit een schooldag te halen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt hoe we in de klas met elkaar omgaan, maar we leren ook hoe we met onszelf en de ander moeten omgaan in de grote wereld. Hiervoor gebruiken we de Kanjertraining. We leren hoe we echte kanjers kunnen worden. We werken aan een goede werkhouding met Taakspel. Het gewenst gedrag wordt positief gestimuleerd. 

Lezen

Rekenen

Spelling

Taal

Presenteren

Lezen staat bij ons in de groep hoog in het vaandel. Elke dag beginnen we met stillezen en leest de juf voor. Af en toe neemt een leerling de rol over. De leerlingen in de groep leren niet alleen lezen, rekenen, spelling en taal, maar ze leren ook al om zich te presenteren. Ze bereiden boekenbeurten voor en presenteren dit aan de groep. Naast werken is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Dit doen we niet alleen in de pauzes, maar ook korte bewegingsoefeningen tussendoor zorgen voor de nodige ontspanning en humor.

 

Af en toe gaan we er samen op uit.  We leren waar we goed in zijn en wat we nog moeilijk vinden. Wat we leuk vinden en wat we niet zo leuk vinden. Elk kind kijkt naar zijn eigen sterke en minder sterke punten en dit houden we bij in een portfolio.  Al met al is het een gezellige boel en zorgen we ervoor dat we met een fijn gevoel in de klas zitten. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. 

 

 Groetjes! 

Leerkrachten groep 4:

Juf Ouafa
Abdelmamoun

Groep 4

Juf Seda Bulut

Groep 4