Groep 4

Welkom in groep 4

   

In groep 4 zitten 28 leerlingen met als leerkracht juf Nadifa en juf Kaoutar. Juf Nadifa werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag krijgen de leerlingen les van juf Kaoutar.  

   

De leerlingen werken verder aan hun leerdoelen via verschillende methoden. Tijdens de lessen wordt elk kind op eigen niveau begeleid. We gaan dit schooljaar veel aandacht besteden aan rekenen, begrijpend luisteren en lezen, woordenschat en spelling. Naast deze cruciale vakken krijgt groep 4 o.a. Kanjertraining. Dit is een sociale vaardigheidstraining, waarbij de leerlingen leren hoe zij (zelf) vertrouwen krijgen, veilig gevoel hebben, rust bewaren en wederzijds respect hebben.  

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen met en van elkaar kunnen leren. Dit is dan ook ons uitgangspunt.   

   

Met twee enthousiaste leerkrachten en 28 geweldige en leergierige leerlingen, zal dit schooljaar met de wil van Allah een geweldig en leerzaam schooljaar zijn voor deze groep.  

   

Lezen

Rekenen

Spelling

Taal

Presenteren

Lezen staat bij ons in de groep hoog in het vaandel. Elke dag beginnen we met stillezen en leest de juf voor. Af en toe neemt een leerling de rol over. De leerlingen in de groep leren niet alleen lezen, rekenen, spelling en taal, maar ze leren ook al om zich te presenteren. Ze bereiden boekenbeurten voor en presenteren dit aan de groep. Naast werken is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Dit doen we niet alleen in de pauzes, maar ook korte bewegingsoefeningen tussendoor zorgen voor de nodige ontspanning en humor.

 

Af en toe gaan we er samen op uit.  We leren waar we goed in zijn en wat we nog moeilijk vinden. Wat we leuk vinden en wat we niet zo leuk vinden. Elk kind kijkt naar zijn eigen sterke en minder sterke punten en dit houden we bij in een portfolio.  Al met al is het een gezellige boel en zorgen we ervoor dat we met een fijn gevoel in de klas zitten. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. 

 
Lieve groeten uit groep 4!  

Leerkrachten groep 4:

Juf Nadifa

Groep 4

Juf Kaoutar

Groep 4