Groep 7

Welkom in groep 7 

 

Groep 7 bestaat uit 17 leerlingen, waarvan 10 meisjes en 7 jongens zijn.   

 

Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Op de maandag, dinsdag en woensdag krijgen de kinderen les van juf Pinar en op donderdag en vrijdag krijgen ze van juf Ibtissame.  

   

De kinderen hebben aan het begin van het schooljaar samen met de leerkrachten de regels samengesteld die zij heel belangrijk vinden.   

 

Dit jaar krijgen de leerlingen voor het eerst Engels. Ze vinden het heel leuk maar ook een beetje moeilijk.  

 

In groep 7 maken de kinderen ook de Entreetoets. Het doel van de Entreetoets is om te meten hoe vaardig de leerlingen zijn op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Wij gebruiken de uitslag om na te gaan met welke leergebieden de kinderen nog moeite hebben, waar ze de komende tijd aan zullen werken. De uitslag van de Entreetoets is voor ons “een bouwsteentje” van het schooladvies. 

 

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies.  

   

Het spelen van Taakspel helpt ons om het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.  

   

Wekelijks besteden we tijd aan expressie. Hiervoor maken we gebruik van de methode Salam Art. Onze werkjes worden elke maand één keer aan onze ouders tentoongesteld. Verder hebben de leerlingen twee keer per week godsdienstles van godsdienstmeester en twee keer per week gymles van gymleerkracht.   

   

De hartelijke groeten uit groep 7 

Leerkrachten groep 7:

Juf Pinar Demirtas

Groep 1-2

Juf Ibtissame
Boughalab

Groep 1-2