Identiteit

Over onze identiteit

Stichting Noor vindt dat islamitisch onderwijs een belangrijke rol vervuld bij de opvoeding van moslimleerlingen. Naast het gezin heeft immers de omgeving waarin het kind opgroeit grote invloed op het verwerven van normen, waarden en opvattingen. De ouders van onze leerlingen verwachten dat de scholen van stichting Noor hen bijstaat in het opvoeden van hun kinderen en hen de islamitische normen, waarden en opvattingen bijbrengt, zodat ze inshaAllah; de Weg van de Islam zullen gaan volgen. De Quraan leert ons, dat in het volgen van de Weg van Allah en Zijn Profeet (saws) de enige sleutel tot succes ligt.

 

Allah zegt:

“En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald.”

(Soera Al-Ahzaab:71)

Wij voelen daarom de verantwoordelijkheid om onze leerlingen godsdienstonderwijs aan te bieden en ze te stimuleren tot het aannemen van de islamitische leefwijze en ze bovenal de liefde voor Allah en Zijn Profeet (saws) bij te brengen.

 

Tevens hecht stichting Noor veel waarde aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Het islamitisch onderwijs voelt zich verantwoordelijk om leerlingen competenties/talenten aan te leren die het hen mogelijk maakt zich te ontwikkelen als volwaardige moslimburger binnen de Nederlandse samenleving. Het dichten van de kloof tussen moslims en niet moslims dient al bij kinderen te beginnen.

 

De Quraan en Soenna vormen de basis voor de maatschappelijke participatie van leerlingen. De essentiële overtuigingen en kernwaarden die de school vormgeven zijn: integriteit, respect, verantwoordelijkheid en welbevinden.