Groep 8

Welkom in groep 8 

 

Groep 8 bestaat uit 16 leerlingen, waarvan 8 meisjes en 8 jongens. Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Ik, juf Fatiha, sta 5 dagen voor de groep. In de eerste schoolweek hebben de kinderen samen met mij de klassenregels opgesteld waarvan zij vinden dat die erg belangrijk zijn.  

In groep 8 krijgen de leerlingen een definitief advies. Ze maken in januari/februari hun laatste LOVS toetsen. In de maand april maken ze de Centrale Eindtoets. Wij zullen dit jaar de digitale versie van de Centrale Eindtoets maken. Als uw kind de Eindtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies wordt verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen. 

 

In de klas spelen wij drie keer per week taakspel. Het spelen van Taakspel helpt ons het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht.  

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.  

 

Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Met een dergelijk kamp wordt beoogd om de band tussen leerlingen te versterken. Kinderen leren er om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Ze leren ook om met elkaar samen te werken enz.  

 

Juf Fatiha 

 

Leerkracht groep 8:

Juf Fatiha el Uahchi

Groep 8