Groep 8

Welkom in groep 8 

 Groep bestaat uit 17 leerlingen, waarvan 10 meisjes en jongens. Het is een hele leuke groep waar de kinderen heel hard werken en met plezier naar school komen. Ik, juf Pinar, sta drie dagen voor de groep. De andere twee dagen krijgen de leerlingen les van Meester Amin. In de eerste schoolweek hebben de kinderen samen met de leerkracht de klassenregels opgesteld waarvan zij vinden dat die erg belangrijk zijn. 

 

In groep krijgen de leerlingen dit jaar een voorlopig advies en een definitief advies. Ze maken in november de Begintoetsen van Leerling in Beeld. In januari/februari zullen ze de Doorstroomtoets maken. Als uw kind de Doorstroomtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies wordt verwacht, dan kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen.  

In de klas spelen wij drie keer per week taakspel. Het spelen van Taakspel helpt ons het ongewenst gedrag in de klas te minimaliseren. De kinderen hebben zelf de week- en maandbeloningen bedacht.   

 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen in de klas maken we gebruik van de lessen van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren de kinderen problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. 

  

Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Met een dergelijk kamp wordt beoogd om de band tussen leerlingen te versterken. Kinderen leren er om zelfstandig activiteiten te ondernemen.Ze leren ook om met elkaar samen te werken enz.   

 

Meester Amin, juf Pinar  

Leerkrachten groep 8:

Juf Pinar

Groep 8

Meester Amin

Groep 8