Groep 5

In groep 5 zitten 26 enthousiaste leerlingen. Dit jaar zijn zij gestart met juf Judith en juf Hajar.  De kinderen leren behalve van de leerkrachten ook van elkaar. Zij helpen elkaar tijdens het werk, maar zorgen er eerst voor dat het eigen werk af is. Ook dit schooljaar verdiepen wij ons verder in de vakken, taal, rekenen, wereldoriëntatie enz. Heel veel vakken doen de leerlingen dit jaar voor het eerst op de laptop. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, waarbij de kinderen worden ondersteund in hun persoonlijke groei.

 

Aan het begin van het schooljaar hebben wij duidelijke regels met elkaar afgesproken. Behalve de klassenregels houden wij ons ook goed aan de schoolregels. 

 

Leerkrachten groep 5. 

Godsdienst

Kanjertraining

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuur

Knutselen

Gym

Onze leerlingen gaan dit schooljaar ook een boekbespreking en een spreekbeurt houden. Voor de boekbespreking mogen de leerlingen zelf een boek kiezen en de spreekbeurt zal over hun persoonlijkheid gaan. Zo leren we elkaar nog beter kennen!

Met twee enthousiaste leerkrachten en 26 geweldige en leergierige leerlingen zal dit schooljaar met de wil van Allah een geweldig en leerzaam schooljaar zijn voor deze groep, ondanks de coronamaatregels.

Lieve groeten uit groep 5!

Leerkracht groep 5

Juf Dilara

Groep 5