Berichten

Het laatste nieuws

Sportdag

Betreft: Sportdag woensdag 14 juni Beste ouder(s)/ verzorger(s) Assalamoe alaikoem, Op Woensdag 14 juni 2023 organiseren wij een sportdag voor de hele school. Uw kind wordt die dag om 08.15

Lees meer