Groep 5b

Welkom op de webpagina van groep 5b 

   

In groep 5B zitten 19 leerlingen met als leerkracht juf Nadifa en juf Pearl. Juf Nadifa werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag krijgen de leerlingen les van juf Pearl. 

 
De leerlingen werken verder aan hun leerdoelen via verschillende methoden. Tijdens de lessen wordt elk kind op eigen niveau begeleid. We gaan dit schooljaar veel aandacht besteden aan rekenen, (begrijpend)lezen, woordenschat en spelling. Naast deze cruciale vakken krijgt groep5b o.a. Kanjertraining. Dit is een sociale vaardigheidstraining, waarbij de leerlingen leren hoe zij (zelf)vertrouwen krijgen, veilig gevoel hebben, rust bewaren en wederzijds respect hebben.  

Godsdienst

Kanjertraining

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuur

Knutselen

Gym

Onze leerlingen gaan dit schooljaar ook een boekbespreking en een spreekbeurt houden. Voor de boekbespreking mogen de leerlingen zelf een boek kiezen en de spreekbeurt zal over hun persoonlijkheid gaan. Zo leren we elkaar nog beter kennen!  

Door samen te werken, kunnen de leerlingen met en van elkaar leren. Dit is dan ook ons uitgangspunt.   

   

Met twee enthousiaste leerkrachten en 19 geweldige en leergierige leerlingen, zal dit schooljaar met de wil van Allah een geweldig en leerzaam schooljaar zijn voor deze groep.  

   

Lieve groeten uit groep 5b!  

Leerkrachten groep 5b:

Juf Pearl Namdar

Groep 5b

Juf Nadifa el Aouami

Groep 5b