Sportdag

Betreft: Sportdag woensdag 14 juni


Beste ouder(s)/ verzorger(s)

Assalamoe alaikoem,


Op Woensdag 14 juni 2023 organiseren wij een sportdag voor de hele school. Uw kind wordt die dag om 08.15 uur op het onderstaande adres verwacht.

Let op: De kinderen van de groepen 1 t/m 3 (onderbouw) en van de groepen 4 t/m 8 (midden- bovenbouw) staan op verschillende velden.

Groepsnummer:

De kinderen worden verdeeld over verschillende groepjes waarmee ze allemaal actieve spelletjes gaan doen. De verschillende groepjes hebben een nummer. Wanneer uw kind aankomt op het sportveld kan hij/zij direct bij het eigen groepje gebracht worden.

De begeleiders van de groepjes wachten bij het nummer dat op het bordje staat. De kinderen krijgen een groepsnummer van de leerkracht. De groepen 1 tot en met 3 krijgen een sticker mee met hun naam en groepsnummer, die ze de volgende dag opplakken.

Om een leuke sportdag te kunnen organiseren hebben we veel sportieve hulpouders nodig. U kunt zich opgeven als hulpouder t/m vrijdag 31 mei 2023. Voor de ouders die zich hebben opgegeven als hulpouder is er een informatiemiddag op woensdag 7 juni 2023 om 14.30 uur in groep 8.

Adres:

Voetbal Vereniging Altius (ALTIUS)

Kininelaantje 6-7,

1216 BZ Hilversum


Vanaf 12.00 uur gaan daar de hekken weer open voor de afsluiting van de sportdag. Om 12.30 uur mogen alle kinderen mee naar huis.

De kinderen hoeven op deze dag geen tas of fruit mee te nemen. Wij zorgen als school voor genoeg drinken en wat lekkers. Het is wel belangrijk om uw kind goed aan te kleden. Zorg voor sportieve kleding. Mocht het echt heel slecht weer worden dan wordt de sportdag afgelast. U wordt dan op tijd op de hoogte gebracht door de school zodat de kinderen naar school kunnen worden gebracht in plaats van naar het sportpark.

Wij hopen op een gezellige en sportieve dag!


Juf Raadia

Meester Emre

Meester Medeni